Kontakto: +355 69 20 64 518 | Mail: kontakt(@)fjala.org

Bibla Audio

Bibla në Audio

[mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Librat/Mateu.mp3″ title=”Mateu” volslider=”n” style=”small”]
[mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Mateu%2001.mp3″ title=”01″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Mateu%2002.mp3″ title=”02″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Mateu%2003.mp3″ title=”03″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Mateu%2004.mp3″ title=”04″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Mateu%2005.mp3″ title=”05″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Mateu%2006.mp3″ title=”06″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Mateu%2007.mp3″ title=”07″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Mateu%2008.mp3″ title=”08″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Mateu%2009.mp3″ title=”09″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Mateu%2010.mp3″ title=”10″ volslider=”n” style=”small”]
[mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Mateu%2011.mp3″ title=”11″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Mateu%2012.mp3″ title=”12″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Mateu%2013.mp3″ title=”13″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Mateu%2014.mp3″ title=”14″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Mateu%2015.mp3″ title=”15″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Mateu%2016.mp3″ title=”16″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Mateu%2009.mp3″ title=”17″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Mateu%2010.mp3″ title=”18″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Mateu%2011.mp3″ title=”19″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Mateu%2012.mp3″ title=”20″ volslider=”n” style=”small”]
[mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Mateu%2013.mp3″ title=”21″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Mateu%2014.mp3″ title=”22″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Mateu%2015.mp3″ title=”23″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Mateu%2016.mp3″ title=”24″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Mateu%2009.mp3″ title=”25″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Mateu%2010.mp3″ title=”26″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Mateu%2011.mp3″ title=”27″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Mateu%2012.mp3″ title=”28″ volslider=”n” style=”small”]
[mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Librat/Marku.mp3″ title=”Marku” volslider=”n” style=”small”]
[mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Marku%2001.mp3″ title=”01″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Marku%2002.mp3″ title=”02″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Marku%2003.mp3″ title=”03″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Marku%2004.mp3″ title=”04″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Marku%2005.mp3″ title=”05″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Marku%2006.mp3″ title=”06″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Marku%2007.mp3″ title=”07″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Marku%2008.mp3″ title=”08″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Marku%2009.mp3″ title=”09″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Marku%2010.mp3″ title=”10″ volslider=”n” style=”small”]
[mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Marku%2011.mp3″ title=”11″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Marku%2012.mp3″ title=”12″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Marku%2013.mp3″ title=”13″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Marku%2014.mp3″ title=”14″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Marku%2015.mp3″ title=”15″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Marku%2016.mp3″ title=”16″ volslider=”n” style=”small”]
[mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Librat/Luka.mp3″ title=”Luka” volslider=”n” style=”small”]
[mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Luka%2001.mp3″ title=”01″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Luka%2002.mp3″ title=”02″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Luka%2003.mp3″ title=”03″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Luka%2004.mp3″ title=”04″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Luka%2005.mp3″ title=”05″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Luka%2006.mp3″ title=”06″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Luka%2007.mp3″ title=”07″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Luka%2008.mp3″ title=”08″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Luka%2009.mp3″ title=”09″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Luka%2010.mp3″ title=”10″ volslider=”n” style=”small”]
[mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Luka%2011.mp3″ title=”11″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Luka%2012.mp3″ title=”12″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Luka%2013.mp3″ title=”13″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Luka%2014.mp3″ title=”14″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Luka%2015.mp3″ title=”15″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Luka%2016.mp3″ title=”16″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Luka%2009.mp3″ title=”17″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Luka%2010.mp3″ title=”18″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Luka%2011.mp3″ title=”19″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Luka%2012.mp3″ title=”20″ volslider=”n” style=”small”]
[mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Luka%2013.mp3″ title=”21″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Luka%2014.mp3″ title=”22″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Luka%2015.mp3″ title=”23″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Luka%2016.mp3″ title=”24″ volslider=”n” style=”small”]
[mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Librat/Gjoni.mp3″ title=”Gjoni” volslider=”n” style=”small”]
[mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Gjoni%2001.mp3″ title=”01″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Gjoni%2002.mp3″ title=”02″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Gjoni%2003.mp3″ title=”03″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Gjoni%2004.mp3″ title=”04″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Gjoni%2005.mp3″ title=”05″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Gjoni%2006.mp3″ title=”06″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Gjoni%2007.mp3″ title=”07″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Gjoni%2008.mp3″ title=”08″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Gjoni%2009.mp3″ title=”09″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Gjoni%2010.mp3″ title=”10″ volslider=”n” style=”small”]
[mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Gjoni%2011.mp3″ title=”11″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Gjoni%2012.mp3″ title=”12″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Gjoni%2013.mp3″ title=”13″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Gjoni%2014.mp3″ title=”14″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Gjoni%2015.mp3″ title=”15″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Gjoni%2016.mp3″ title=”16″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Gjoni%2009.mp3″ title=”17″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Gjoni%2010.mp3″ title=”18″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Gjoni%2011.mp3″ title=”19″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Gjoni%2012.mp3″ title=”20″ volslider=”n” style=”small”]
[mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Gjoni%2013.mp3″ title=”21″ volslider=”n” style=”small”]
[mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Librat/Veprat_e_Apostujve.mp3″ title=”Veprat e Apostujve” volslider=”n” style=”small”]
[mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Veprat%20e%20Apostujve%2001.mp3″ title=”01″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Veprat%20e%20Apostujve%2002.mp3″ title=”02″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Veprat%20e%20Apostujve%2003.mp3″ title=”03″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Veprat%20e%20Apostujve%2004.mp3″ title=”04″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Veprat%20e%20Apostujve%2005.mp3″ title=”05″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Veprat%20e%20Apostujve%2006.mp3″ title=”06″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Veprat%20e%20Apostujve%2007.mp3″ title=”07″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Veprat%20e%20Apostujve%2008.mp3″ title=”08″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Veprat%20e%20Apostujve%2009.mp3″ title=”09″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Veprat%20e%20Apostujve%2010.mp3″ title=”10″ volslider=”n” style=”small”]
[mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Veprat%20e%20Apostujve%2011.mp3″ title=”11″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Veprat%20e%20Apostujve%2012.mp3″ title=”12″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Veprat%20e%20Apostujve%2013.mp3″ title=”13″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Veprat%20e%20Apostujve%2014.mp3″ title=”14″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Veprat%20e%20Apostujve%2015.mp3″ title=”15″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Veprat%20e%20Apostujve%2016.mp3″ title=”16″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Veprat%20e%20Apostujve%2009.mp3″ title=”17″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Veprat%20e%20Apostujve%2010.mp3″ title=”18″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Veprat%20e%20Apostujve%2011.mp3″ title=”19″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Veprat%20e%20Apostujve%2012.mp3″ title=”20″ volslider=”n” style=”small”]
[mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Veprat%20e%20Apostujve%2013.mp3″ title=”21″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Veprat%20e%20Apostujve%2014.mp3″ title=”22″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Veprat%20e%20Apostujve%2015.mp3″ title=”23″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Veprat%20e%20Apostujve%2016.mp3″ title=”24″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Veprat%20e%20Apostujve%2009.mp3″ title=”25″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Veprat%20e%20Apostujve%2010.mp3″ title=”26″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Veprat%20e%20Apostujve%2011.mp3″ title=”27″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Veprat%20e%20Apostujve%2012.mp3″ title=”28″ volslider=”n” style=”small”]
[mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Librat/Romakeve.mp3″ title=”Romakëve” volslider=”n” style=”small”]
[mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Romakeve%2001.mp3″ title=”01″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Romakeve%2002.mp3″ title=”02″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Romakeve%2003.mp3″ title=”03″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Romakeve%2004.mp3″ title=”04″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Romakeve%2005.mp3″ title=”05″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Romakeve%2006.mp3″ title=”06″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Romakeve%2007.mp3″ title=”07″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Romakeve%2008.mp3″ title=”08″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Romakeve%2009.mp3″ title=”09″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Romakeve%2010.mp3″ title=”10″ volslider=”n” style=”small”]
[mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Romakeve%2011.mp3″ title=”11″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Romakeve%2012.mp3″ title=”12″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Romakeve%2013.mp3″ title=”13″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Romakeve%2014.mp3″ title=”14″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Romakeve%2015.mp3″ title=”15″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Romakeve%2016.mp3″ title=”16″ volslider=”n” style=”small”]
[mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Librat/1_Korintasve.mp3″ title=”1 e Korintasve” volslider=”n” style=”small”]
[mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/1%20Korintasve%2001.mp3″ title=”01″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/1%20Korintasve%2002.mp3″ title=”02″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/1%20Korintasve%2003.mp3″ title=”03″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/1%20Korintasve%2004.mp3″ title=”04″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/1%20Korintasve%2005.mp3″ title=”05″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/1%20Korintasve%2006.mp3″ title=”06″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/1%20Korintasve%2007.mp3″ title=”07″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/1%20Korintasve%2008.mp3″ title=”08″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/1%20Korintasve%2009.mp3″ title=”09″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/1%20Korintasve%2010.mp3″ title=”10″ volslider=”n” style=”small”]
[mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/1%20Korintasve%2011.mp3″ title=”11″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/1%20Korintasve%2012.mp3″ title=”12″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/1%20Korintasve%2013.mp3″ title=”13″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/1%20Korintasve%2014.mp3″ title=”14″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/1%20Korintasve%2015.mp3″ title=”15″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/1%20Korintasve%2016.mp3″ title=”16″ volslider=”n” style=”small”]
[mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Librat/2_Korintasve.mp3″ title=”2 e Korintasve” volslider=”n” style=”small”]
[mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/2%20Korintasve%2001.mp3″ title=”01″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/2%20Korintasve%2002.mp3″ title=”02″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/2%20Korintasve%2003.mp3″ title=”03″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/2%20Korintasve%2004.mp3″ title=”04″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/2%20Korintasve%2005.mp3″ title=”05″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/2%20Korintasve%2006.mp3″ title=”06″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/2%20Korintasve%2007.mp3″ title=”07″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/2%20Korintasve%2009.mp3″ title=”08″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/2%20Korintasve%2010.mp3″ title=”09″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/2%20Korintasve%2011.mp3″ title=”10″ volslider=”n” style=”small”]
[mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/2%20Korintasve%2012.mp3″ title=”11″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/2%20Korintasve%2013.mp3″ title=”12″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/2%20Korintasve%2014.mp3″ title=”13″ volslider=”n” style=”small”]
[mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Librat/Galatasve.mp3″ title=”Galatasve” volslider=”n” style=”small”]
[mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Galatasve%2001.mp3″ title=”01″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Galatasve%2002.mp3″ title=”02″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Galatasve%2003.mp3″ title=”03″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Galatasve%2004.mp3″ title=”04″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Galatasve%2005.mp3″ title=”05″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Galatasve%2006.mp3″ title=”06″ volslider=”n” style=”small”]
[mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Librat/Efesianeve.mp3″ title=”Efesianëve” volslider=”n” style=”small”]
[mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Efesianeve%2001.mp3″ title=”01″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Efesianeve%2002.mp3″ title=”02″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Efesianeve%2003.mp3″ title=”03″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Efesianeve%2004.mp3″ title=”04″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Efesianeve%2005.mp3″ title=”05″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Efesianeve%2006.mp3″ title=”06″ volslider=”n” style=”small”]
[mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Librat/Filipianeve.mp3″ title=”Filipianëve” volslider=”n” style=”small”]
[mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Filipianeve%2001.mp3″ title=”01″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Filipianeve%2002.mp3″ title=”02″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Filipianeve%2003.mp3″ title=”03″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Filipianeve%2004.mp3″ title=”04″ volslider=”n” style=”small”]
[mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Librat/1_Selanikasve.mp3″ title=”1 Thesalonikasve” volslider=”n” style=”small”]
[mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/1%20Selanikasve%2001.mp3″ title=”01″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/1%20Selanikasve%2002.mp3″ title=”02″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/1%20Selanikasve%2003.mp3″ title=”03″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/1%20Selanikasve%2004.mp3″ title=”04″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/1%20Selanikasve%2005.mp3″ title=”05″ volslider=”n” style=”small”]
[mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Librat/2_Selanikasve.mp3″ title=”2 Thesalonikasve” volslider=”n” style=”small”]
[mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/2%20Selanikasve%2001.mp3″ title=”01″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/2%20Selanikasve%2002.mp3″ title=”02″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/2%20Selanikasve%2003.mp3″ title=”03″ volslider=”n” style=”small”]
[mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Librat/1_Timoteut.mp3″ title=”1 Timoteut” volslider=”n” style=”small”]
[mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/1%20Timoteut%2001.mp3″ title=”01″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/1%20Timoteut%2002.mp3″ title=”02″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/1%20Timoteut%2003.mp3″ title=”03″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/1%20Timoteut%2004.mp3″ title=”04″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/1%20Timoteut%2005.mp3″ title=”05″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/1%20Timoteut%2006.mp3″ title=”06″ volslider=”n” style=”small”]
[mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Librat/2_Timoteut.mp3″ title=”2 Timoteut” volslider=”n” style=”small”]
[mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/2%20Timoteut%2001.mp3″ title=”01″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/2%20Timoteut%2002.mp3″ title=”02″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/2%20Timoteut%2003.mp3″ title=”03″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/2%20Timoteut%2004.mp3″ title=”04″ volslider=”n” style=”small”]
[mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Librat/Titit.mp3″ title=”Titit” volslider=”n” style=”small”]
[mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Titit%2001.mp3″ title=”01″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Titit%2002.mp3″ title=”02″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Titit%2003.mp3″ title=”03″ volslider=”n” style=”small”]
[mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Librat/Filemonit.mp3″ title=”Filemonit” volslider=”n” style=”small”]
[mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Filemonit%2001.mp3″ title=”01″ volslider=”n” style=”small”]
[mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Librat/Hebrenjve.mp3″ title=”Hebrenjve” volslider=”n” style=”small”]
[mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Hebrenjve%2011.mp3″ title=”01″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Hebrenjve%2002.mp3″ title=”02″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Hebrenjve%2003.mp3″ title=”03″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Hebrenjve%2004.mp3″ title=”04″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Hebrenjve%2005.mp3″ title=”05″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Hebrenjve%2006.mp3″ title=”06″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Hebrenjve%2007.mp3″ title=”07″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Hebrenjve%2009.mp3″ title=”08″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Hebrenjve%2010.mp3″ title=”09″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Hebrenjve%2011.mp3″ title=”10″ volslider=”n” style=”small”]
[mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Hebrenjve%2012.mp3″ title=”11″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Hebrenjve%2013.mp3″ title=”12″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Hebrenjve%2014.mp3″ title=”13″ volslider=”n” style=”small”]
[mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Librat/Jakobi.mp3″ title=”Jakobi” volslider=”n” style=”small”]
[mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Jakobi%2001.mp3″ title=”01″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Jakobi%2002.mp3″ title=”02″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Jakobi%2003.mp3″ title=”03″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Jakobi%2004.mp3″ title=”04″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Jakobi%2005.mp3″ title=”05″ volslider=”n” style=”small”]
[mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Librat/1_Pjetrit.mp3″ title=”1 Pjetrit” volslider=”n” style=”small”]
[mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/1%20Pjetrit%2001.mp3″ title=”01″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/1%20Pjetrit%2002.mp3″ title=”02″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/1%20Pjetrit%2003.mp3″ title=”03″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/1%20Pjetrit%2004.mp3″ title=”04″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/1%20Pjetrit%2005.mp3″ title=”05″ volslider=”n” style=”small”]
[mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Librat/2_Pjetrit.mp3″ title=”2 Pjetrit” volslider=”n” style=”small”]
[mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/2%20Pjetrit%2001.mp3″ title=”01″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/2%20Pjetrit%2002.mp3″ title=”02″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/2%20Pjetrit%2003.mp3″ title=”03″ volslider=”n” style=”small”]
[mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Librat/1_Gjonit.mp3″ title=”1 Gjonit” volslider=”n” style=”small”]
[mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/1%20Gjonit%2001.mp3″ title=”01″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/1%20Gjonit%2002.mp3″ title=”02″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/1%20Gjonit%2003.mp3″ title=”03″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/1%20Gjonit%2004.mp3″ title=”04″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/1%20Gjonit%2005.mp3″ title=”05″ volslider=”n” style=”small”]
[mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Librat/2_Gjonit.mp3″ title=”2 Gjonit” volslider=”n” style=”small”]
[mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/2%20Gjonit%2001.mp3″ title=”01″ volslider=”n” style=”small”]
[mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Librat/3_Gjonit.mp3″ title=”3 Gjonit” volslider=”n” style=”small”]
[mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/3%20Gjonit%2001.mp3″ title=”01″ volslider=”n” style=”small”]
[mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Librat/Judes.mp3″ title=”Judës” volslider=”n” style=”small”]
[mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Judes%2001.mp3″ title=”01″ volslider=”n” style=”small”]
[mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Librat/Zbulesa.mp3″ title=”Zbulesa” volslider=”n” style=”small”]
[mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Zbulesa%2001.mp3″ title=”01″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Zbulesa%2002.mp3″ title=”02″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Zbulesa%2003.mp3″ title=”03″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Zbulesa%2004.mp3″ title=”04″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Zbulesa%2005.mp3″ title=”05″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Zbulesa%2006.mp3″ title=”06″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Zbulesa%2007.mp3″ title=”07″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Zbulesa%2008.mp3″ title=”08″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Zbulesa%2009.mp3″ title=”09″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Zbulesa%2010.mp3″ title=”10″ volslider=”n” style=”small”]
[mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Zbulesa%2011.mp3″ title=”11″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Zbulesa%2012.mp3″ title=”12″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Zbulesa%2013.mp3″ title=”13″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Zbulesa%2014.mp3″ title=”14″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Zbulesa%2015.mp3″ title=”15″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Zbulesa%2016.mp3″ title=”16″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Zbulesa%2009.mp3″ title=”17″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Zbulesa%2010.mp3″ title=”18″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Zbulesa%2011.mp3″ title=”19″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Zbulesa%2012.mp3″ title=”20″ volslider=”n” style=”small”]
[mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Zbulesa%2013.mp3″ title=”21″ volslider=”n” style=”small”] [mp3j track=”http://driteperteverberit.org/audio/Bibla_Audio/Zbulesa%2014.mp3″ title=”22″ volslider=”n” style=”small”]
Back to Top